phone

تلفن تماس 03132360074

Location

ایران ، اصفهان خيابان خيام، كوي نهر فرشادي 23 مجتمع آموزشي ابابصير

خدمات ما

خدمات قابل ارائه توسط ما

ارائه خدمات پزشكی ارائه خدمات پزشكی

بواسطه ايجاد مدرسه شبانه روزي خدماتي در غالب امور درماني و ...

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات مددكاری ارائه خدمات مددكاری

ارائه خدمات حرفه ای مددكاري به افراد و خانواده ها تا روابط اجتماعی...

اطلاعات بیشتر
برگزاری نمایشگاه برگزاری نمایشگاه

معرفی توانمندیهای نابینایان و ارائه فعالیت های موسسه یکی از اهداف ...

اطلاعات بیشتر
فعالیت های ورزشی فعالیت های ورزشی

این موسسه با اهداف آموزشي و ساير خدمات من جمله فعاليت هاي ورزشي در ...

اطلاعات بیشتر
واحد کودک و خانواده نابینایان ابابصیر واحد کودک و خانواده نابینایان ابابصیر

واحد کودک و خانواده نابینایان موسسه آموزشی ابابصیر

اطلاعات بیشتر
فعاليت های اشتغال زايی فعاليت های اشتغال زايی

موسسه آموزشی ابابصير در راستاي رسالت خود، جهت حفظ و ارزش...

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات فرهنگی آموزشی ارائه خدمات فرهنگی آموزشی

در راستاي خدمت به روشندلان ، اعم از نابينا و ...

اطلاعات بیشتر
بصیر گالری بصیر گالری

بصیر گالری محلی است برای نمایش و ارائه تولیدات و ...

اطلاعات بیشتر
سمینار آموزشی تیکاف 6 سمینار آموزشی تیکاف 6

سمینار آموزشی تیکاف شش که به همت اتاق بازرگانی اصفهان به حمایت ..

اطلاعات بیشتر