phone

تلفن تماس 03132360074

Location

ایران ، اصفهان خيابان خيام، كوي نهر فرشادي 23 مجتمع آموزشي ابابصير

خدمات ما

خدمات قابل ارائه توسط ما

ارائه خدمات پزشكی ارائه خدمات پزشكی

بواسطه ايجاد مدرسه شبانه روزي خدماتي در غالب امور درماني و بهداشتي، مشاوره، مددكاري، گفتار درماني و ...

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات مددكاری ارائه خدمات مددكاری

ارائه خدمات حرفه ای مددكاري به افراد و خانواده ها تا روابط اجتماعی سالمتر و موثرتری را دارا شده و قادر شوند...

اطلاعات بیشتر
برگزاری نمایشگاه برگزاری نمایشگاه

معرفی توانمندیهای نابینایان و ارائه فعالیت های موسسه یکی از اهداف مسئولین موسسه آموزشي ابابصير می باشد...

اطلاعات بیشتر
فعالیت های ورزشی فعالیت های ورزشی

این موسسه با اهداف آموزشي و ساير خدمات من جمله فعاليت هاي ورزشي در رشته هاي گلبال، دو ميداني، وزنه بردار...

اطلاعات بیشتر
واحد کودک و خانواده نابینایان موسسه آموزشی ابابصیر واحد کودک و خانواده نابینایان موسسه آموزشی ابابصیر

واحد کودک و خانواده نابینایان موسسه آموزشی ابابصیر

اطلاعات بیشتر
فعاليت های اشتغال زايی فعاليت های اشتغال زايی

موسسه آموزشی ابابصير در راستاي رسالت خود، جهت حفظ و ارزش به كرامت انسانی مددجويان نابينا،بنا دارد شرايط ...

اطلاعات بیشتر
ارائه خدمات فرهنگی آموزشی ارائه خدمات فرهنگی آموزشی

در راستاي خدمت به روشندلان ، اعم از نابينا و نيمه بينا با سابقه اي بيش از پنج دهه همچنان مشغول فعاليت مي باشد...

اطلاعات بیشتر
بصیر گالری بصیر گالری

محل عرضه و فروش تولیدات نابینایان و کم بینایان و خانواده در محل دفتر موسسه آموزشی ابابصیر...

اطلاعات بیشتر