phone

تلفن تماس 03132360074

Location

ایران ، اصفهان خيابان خيام، كوي نهر فرشادي 23 مجتمع آموزشي ابابصيرسمینار آموزشی تیکاف شش که به همت اتاق بازرگانی اصفهان به حمایت از نابینایان و کم بینایان موسسه آموزشی ابابصیر در تاریخ 1403/03/22 برگزار شد.