phone

تلفن تماس 03132360074

Location

ایران ، اصفهان خيابان خيام، كوي نهر فرشادي 23 مجتمع آموزشي ابابصير

واحد کودک و خانواده نابینایان موسسه آموزشی ابابصیرواحد کودک و خانواده

موسسه آموزشی ابابصیر

ویژه نابینایان و کم بینایان

;

 آموزش کودکان با آسیب بینایی اگر به خوبی توسط والدین و متخصصان آموزشی و توانبخشی انجام شود، آنان نیز می توانند زندگی مستقلی داشته و فرد توانمندی باشند. در مسیر آموزش کودکان نابینا و کم بینا به تفاوت های فردی آنان باید توجه ویژه ای شود.

کودکان با آسیب بینایی نیز مانند سایر کودکان  می‌توانند در زمینه مختلف آموزشی ، علمی و هنری ، حقوق شهروندی، ترافیک، محیط زیست، آموزه‌های دینی و.......آموزش ببینند وآینده بهتری را برای خود رقم بزنند. با توجه به اهمیت آموزش کودکان با آسیب بینایی ، واحد کودک و خانواده موسسه آموزشي ابابصیر از دیماه ۱۴۰۰با هدف توانمند سازی خانواده برای تعامل بهتر با کودکان با آسیب بینایی و ارتقاء مهارت های فردی _ اجتماعی کودک نابينا و کم بینا فعالیت خود را آغاز نموده و سعی دارد با ترسیم  موضوعات مختلف و اشیاء برای کودکان کم بینا و نابینا  کمک کند تا بتوانند درک انتزاعی از محیط داشته باشند و با تمرینات حرکات اصلاحی، تقویت وکشش عضلات و انجام تمرینات طبق مراحل رشد و طبق استعداد و شرایط هر کودک در این واحد کار می شود.

مربیان این واحد تلاش می کنند که در اتاق بازی تنش ها، استرس و اضطراب کودک شناخته شده و برای درمان آنها خدمات ارائه شود.